Project: Oude school Landsdijk Bassevelde

Doelstelling: Ombouw van de oude Landsdijk school naar een wooncomplex met verschillende gezinswoningen

Tijdspanne: 2017-2018

Status: Afgewerkt

Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project  Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project  Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project Landsdijk Bassevelde Project